Nyckelfärdigt hus med totalentreprenad

Med totalentreprenad tar vi hand om hela byggprocessen, från planering till nyckeln i handen. Vi lyssnar på dina önskemål, skräddarsyr ditt husprojekt, och ser till att det blir verklighet. Vår erfarna personal och samarbetspartners arbetar med omsorg och skicklighet för att skapa ditt drömhem.

Byggprocessen

Byggprocessen för en nybyggd villa i Sverige är en noggrann och strukturerad resa som går igenom flera viktiga steg. Här är en översikt av de typiska momenten i byggprocessen:

Planering och Design:
Först definieras dina behov och önskemål tillsammans med husritaren och entreprenören. Ritningar och planer utarbetas för att konkretisera designen av din villa, inklusive layout, dimensioner, och materialval.

Bygglovsansökan:
Innan byggstart krävs att du ansöker om bygglov från din kommun. Processen kan ta några månader beroende på var du bygger och komplexiteten i projektet.

Markarbeten och grundläggning:
Innan grunden kan gjutas, måste marken förberedas, inklusive schaktning och markarbete. Grunden gjuts enligt ritningarna. Detta kan vara en platta på marken, krypgrund eller källare, beroende på designen.

Byggnation och installation:
Efter att grunden är klar påbörjas själva byggprocessen. Detta inkluderar uppförande av stommen, takkonstruktion och ytterväggar. El- och VVS-installationer görs i enlighet med planen. Ventilationssystemet installeras för att säkerställa god inomhusluftkvalitet. Isolering av väggar och tak utförs för att säkerställa energieffektivitet. Invändiga väggar, golv och tak konstrueras enligt planen.

Ytor och färdigställande:
Golvläggning, målning, tapetsering och andra ytbearbetningar utförs. Kök och badrum monteras. Det sista steget inkluderar installation av armaturer, dörrar, fönster och andra detaljer. Slutbesiktning och tester av el och VVS utförs.

Slutbesiktning och överlämning:
En slutbesiktning genomförs för att säkerställa att allt är i enlighet med beställningen och byggnormer. När alla kontroller är godkända, överlämnas nycklarna till ägaren.

Denna process är generell och kan variera beroende på projektets storlek, komplexitet och plats. Det är viktigt att samarbeta tätt med entreprenören för att säkerställa att din villa blir precis som du har drömt om.